JE CBD PROSPEŠNÉ AJ V ZAMESTNANÍ?

Pracovný život si vyžaduje mnoho energie. Je to jeden z najväčších pôvodcov stresu, s ktorým sa v dnešnej dobe stretávate. Vyžadujú sa od vás vysoké výkony, zodpovednosť a zároveň chcete udržať v rovnováhe i osobný život.

 

S čoraz širším portfóliom benefitov CBD sa otvárajú diskusie, či práve táto látka nie je vhodným prostriedkom pre riešenie stresorov spojených s prácou. Hoci sa neodporúča CBD užívať ako „liek“ na stres, vďaka balíku jeho výhod je určite prospešné spojiť túto látku so zvládnutím pracovného dňa.

 

Výhody CBD v pracovnom živote

Či už hľadáte spôsob na zmiernenie stresu z pracovného prostredia alebo by ste chceli zvýšiť svoju produktivitu, CBD môže byť to správne pre vás. Na rozdiel od bežných „povzbudzovačov“ nemá CBD vedľajšie účinky ani riziko potencionálneho návyku. CBD môže na každého pôsobiť trochu odlišne. Nemáte garanciu, že sa váš výkon zákonite zlepší alebo budete mať celý deň dobrú náladu. Môžeme však hovoriť o troch hlavných potencionálnych výhodách CBD, ktoré sa vám v práci môžu zísť.

 

Zvýšenie produktivity. Nehovoríme však o tom, že budete schopní sedieť hodiny pri stole a pracovať bez prestávky. CBD je totiž podľa výskumov pre mnoho ľudí užitočná látka pri riešení úzkostí a spánkových porúch. Práve kvôli tomu potom trpí i pracovný výkon. CBD teda pomocou s hlbšími problémami pripraví priestor pre vašu pracovnú produktivitu.

Pomoc so sústredením. CBD pomáha myseľ pôsobením na nervovú sústavu upokojiť. Tým eliminujete náchylnosť k rozptyľovaniu sa. Často je CBD i potencionálnym riešením pri ADHD. Hoci nemusíte práve ADHD trpieť, iste môžete z tohto benefitu čerpať tiež.

Odbúranie stresu. V štúdii účinkov CBD na skupinu ľudí trpiacich post traumatickou stresovou poruchou sa ukázalo, že drvivá väčšina respondentov hlásila citeľné zníženie stresu. Je teda určite užitočné skúsiť CBD ako pomocný doplnok pri boji s každodennými stresovými situáciami. Môže pomôcť znížiť bežné príznaky ako chronickej, tak i akútnej úzkosti.

Môžu zamestnanci užívať CBD?

Niektoré firmy majú ohľadom CBD interné nariadenia. Všeobecne však platí, že užívanie CBD produktov nie je v rozpore s bežnými pravidlami jednotlivých pracovísk. Pre istotu odporúčame zistiť na personálnom oddelení vášho zamestnávateľa, či nepatrí medzi minimálne percento spoločností, ktoré CBD zakazujú. CBD nemá psychotropné účinky a je legálne. Preto je s najväčšou pravdepodobnosťou možné, že váš zamestnávateľ nebude mať výhrady z hľadiska internej firemnej politiky. Drogové testy nie sú citlivé na CBD, ale na THC. Z tohto hľadiska teda problém nenastane. Odporúčame však užívať certifikované produkty od osvedčeného dodávateľa.