AKO CBD OVPLYVŇUJE ĎALŠIE UŽÍVANÉ LIEKY?

AKO CBD OVPLYVŇUJE ĎALŠIE UŽÍVANÉ LIEKY?

CBD sa môže pýšiť obdivuhodnými účinkami. Dokáže pomôcť so stavmi úzkosti i s depresiou. Je nádejou pre pacientov, ktorí trpia chronickou bolesťou. Dosahuje zaujímavé výsledky i pri úľave od bolesti pri pacientoch po onkologickej liečbe, ktorým bežne dostupné lieky nepomáhajú.

 

Práve jeho široké pole pôsobnosti nenechá nikoho na pochybách, že sa jedná o biologicky aktívnu látku. Zároveň sa jeho užívanie neodporúča brať na ľahkú váhu. Ak patríte medzi pacientov, ktorí pravidelne užívajú určitý typ liekov, poraďte sa pred začiatkom terapie so svojím ošetrujúcim lekárom. CBD vám rozhodne môže pomôcť, ale pri kombinovaní aktívnych látok je obozretnosť viac ako len potrebná. 

 

CBD a zmena spracovania liekov v organizme

Produkty s obsahom CBD sa najčastejšie používajú na zmiernenie stavov:

 

úzkosti a depresie

nespavosti

chronickej bolesti

panických atakov

Spoločným znakom všetkých vyššie spomínaných znakov je, že sa najčastejšie spájajú i s dlhodobým užívaním ďalších medikamentov. Každý liek, ktorý sa do organizmu dostane prechádza určitým typom spracovania. Len po vstrebaní do organizmu dokáže spoľahlivo plniť svoju funkciu. O metabolizmus liekov v ľudskom organizme sa stará skupina enzýmov, ktorú označujeme ako CYP450. Okrem liekov však tieto enzýmy metabolizujú i samotné CBD.

 

Väzba medzi enzýmom a liečivom však nie je náhodná a pracuje oboma smermi. Niektoré aktívne látky dokážu aktivitu týchto enzýmov spomaliť alebo naopak zrýchliť. V tomto prípade vystupuje i CBD, ktoré rovnako oplýva schopnosťou ovplyvňovať metabolizmus.

 

CYP3A4 – enzým priamo zodpovedný za metabolizmus CBD

Netrvalo dlho a v rodine enzýmov CYP450 bol objavený enzým, ktorý sa na metabolizme CBD podieľa priamo. CYP3A4 však rozhodne nie je len obyčajným enzýmom – podľa doterajších zistení je zodpovedný za metabolizmus 60% liekov, s ktorými sa bežne stretávame.

 

CBD činnosť tohto enzýmu priamo spomaľuje. V praxi sa to môže prejaviť hneď dvoma účinkami. Môžete napríklad pozorovať, že CBD neúčinkuje vo vašom prípade tak, ako by malo. Účinok rozhodne nie je veľký a môžete mať pocit, že CBD vám vôbec nezaberá. Začnete postupne zvyšovať dávku. Vysoká dávka môže mať na vás nejaký účinok, ale na druhej strane dochádza k ešte výraznej inhibícii enzýmu CYP3A4. Ak však pravidelne užívate určitý typ liekov, problémy začnete pozorovať práve v spojitosti s danými liekmi – prestanú na vás pôsobiť. To je výrazný problém najmä, ak pravidelne užívate lieky na liečbu ochorení kardiovaskulárnej sústavy. Vtedy sa vytratenie účinku liekov môže rovnať fatálnym následkom.

 

Vo vašom tele sa odrazu nebude nachádzať dostatočná koncentrácia daného liečiva potrebná na liečbu konkrétneho problému. CBD sa rozhodne neoplatí v tomto smere podceňovať. Napriek tomu, že oplýva naozaj prekvapivými účinkami na ľudský organizmus, kombinácie s inými liekmi sú momentálne nedostatočne preskúmanou rovinou. Každý organizmus je navyše iný, a tak nikoho neprekvapí, že každý metabolizmus môže na rovnakú dávku a rovnakú kombináciu s liekmi reagovať inak.

 

Ak oslovíte svojho špecialistu, môžete zistiť o kombinácii svojho typu liekov s CBD oveľa viac. Rozhodne pred začiatkom užívania CBD navštívte ošetrujúceho lekára a rozoberte celú situáciu do detailov. V tomto smere sa neoplatí experimentovať na vlastnú päsť. Na druhej strane sa CBD nemusíte obávať. Vedecké štúdie dokázali, že ani dávka prekračujúca 1 500 mg denne nepredstavuje pre organizmus riziko. Vedľajšie účinky, ktoré boli zaznamenané, sa vyskytujú práve kvôli interakcii s liekmi určenými na liečbu chronických ochorení napríklad pri liečbe ochorení srdca a ciev.

 

Upozornenie: všetky informácie poskytnuté v článku slúžia iba na edukatívne účely. Článok len opisuje možné spôsoby využitia CBD produktov  ktoré neobsahujú viac ako 0,2% THC. Účelom článku nie je v žiadnom prípade kohokoľvek zvádzať a podporovať k zneužívaniu akýchkoľvek návykových látok. Článok nie je určený osobám mladším ako 18 rokov.